جوان مسلمانی که با بخشیدن کفش هایش توجه غربی ها را به خود جلب کرد

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

" دلم آب شد " جمله ای است که یک راننده ی اتوبوس در کانادا با آن صحنه ای را توصیف می کند که قهرمان آن یک جوان مسلمان است . این جوان مسلمان وقتی نگاهش به مرد فقیر کانادایی در اتوبوس می افتد که کفشی در پایش نیست ، کفشها و جورابش را در می آورد و به این مرد فقیر کانادایی می بخشد . ، به گزارش روزنامه انگلیسیه دیلی میل ،  راننده ی اتوبوس این صحنه را به یک صحنه ی در نهایت تواضع که در آن شخص ذات خود را برای دیگری انکار می کند ، توصیف کرد .

 

راننده ی اتوبوس آقای " فرک " موفق شد چند عکس از این حادثه بگیرد و آنها را بر روی صفحه ی شخصی فیس بوک خود منتشر کرد . این راننده ی تاکسی می گوید : جوان مسلمان کفش ها و جوراب هایش را از پا در آورد و به مردی که کفشی درپا نداشت بخشید و به او گفت : کفش هام مال شما ، نگران من نباش من خونه م نزدیکه .

به گزارش تذکره این راننده ی اتوبوس ادامه داد که  مردم عادی اصلا به چنین اشخاص فقیری توجه نمی کنند و حتی بخاطر لباس های کهنه شون در کنار چنین کسانی هم نمی نشینند ، و وقتی اون مرد فقیر این پیشنهاد رو از طرف جوان مسلمان شنید خودش بسیار متعجب بود .

در مصاحبه با این جوان مسلمان 27 ساله ضمن تاکیدد بر عدم ذکر اسمش گفت که در اسلام کار خیر را نباید در بوق و کرنا کرد ، او گفت که وقتی اون مرد فقیر رو دیدم که چیزی پاش نبود  ناراحت شدم و کفش هامو بهش دادم ، تا منزل خودم چند دقیقه فاصله داشتم ، می تونسم پای پیاده هم به خونه م برسم .

این مطلب را به اشتراک بگذار