صفيه دختر حيي بن اخطب

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

safieh((وقتي پيامبر صلي الله عليه وسلم به مدينه آمد ودر قبا نزد بنوعمروبن عوف وارد شد صبح روز ديگر قبل از طلوع خورشيد پدرم حيي بن اخطب وعمويم ابوياسر نزد پيامبر صلي الله عليه وسلم رفته وتا غروب آن روز برنگشتند، هنگام غروب خسته وكوفته به خانه برگشتند، من از عمويم ابوياسر شنيدم كه پدرم مي گفت: آيا او همان است؟ پدرم جواب داد: بله.

عمويم گفت: در مورد او چه احساس مي كني؟ پدرم گفت: سوگند به خدا تا زنده هستم با او احساس دشمني مي كنم)).   

صفيه بنت حيي بن اخطب قبل از ازدواج با پيامبر صلي الله عليه وسلم
اين كلماتي بود كه با آن صفيه حقيقت احساس خانواده اش را در دوران جاهليت وهنگامي كه محمد صلي الله عليه وسلم به مدينه آمد بيان مي كند، خصوصا حالت پدرش را بعد از ديدن پيامبر صلي الله عليه وسلم بيان مي دارد، پيامبري كه يهوديان منتظر آمدنش بودند، وعجيب اينجاست كه تورات كتاب يهوديان نيز مژده آمدن پيامبر صلي الله عليه وسلم را داده بود ونيز خبر داده بود كه يهوديان با او اعلام دشمني مي كنند واو را نمي پسندند، حيي بن اخطب دشمن پيامبر صلي الله عليه وسلم شد وشروع به توطئه عليه آن حضرت صلي الله عليه وسلم نمود كه در نتيجه دسيسه هايش جنگ بني قريظه كه به پيروزي مسلمين انجاميد رخ داد. بر اثر خيانت حيي بن اخطب به مسلمين وشكستن پيمانهاي كه ميان قوم او ومسلمين بود در جنگ احزاب حيي بن اخطب بدست مسلمانان كشته شد.
صفيه در آن زمان دختر جوان وزيبائي بود كه با مردي از بزرگان يهود بنونظير بنام سلام بن مشكم ازدواج كرده بود. سلام او را طلاق داده بود وصفيه با كنايه بن ربيع بن ابي الحقيق كه از اشراف وبزرگان بنو نظير بود ازدواج كرد، كنانه امانتداري يهود در خيبر بود.
در يكي از روزها صفيه با اضطراب از خواب برخواست تا خوابي را كه ديده بود براي شوهرش تعريف كند وگفت:
((در خواب ديدم كه ماهي ازطرف مدينه آمد ودر آغوش من افتاد)).
كنانه چون اين سخن را شنيد خشمگين شده وناگهان سيلي محكمي به صورت صفيه زد وگفت: تو آرزو داري كه با پادشاه حجاز ((محمد)) ازدواج كني)).
خون در اطراف چشمش جمع شد كه بعدها جاي آن كبود ماند.
در يكي از روزها كه كشاورزان يهودي در مزرعه و باغهاي خود بودند ناگهان فريادي شنيدند كه محمد ولشكرش براي هجوم به يهوديان آمده اند و بدين صورت سرانجام واقعه جنگ خيبر رخ داد.
پيروزي وازدواج
جنگ خيبر در گرفت وسرانجام پيامبر صلي الله عليه وسلم پيروز شد وقلعه هاي خيبر را فتح كرد. صفيه ويكي از دختر عموهايش وقتي بستگان خود را ديدند كه كشته شده اند اشكهاي او بر گونه هايش سرازير شد ودختر عمويش نيز جيغ مي زد داد مي كشيد وفرياد وشيون سر مي داد.
صفيه ودختر عمويش وقتي نزد پيامبر صلي الله عليه وسلم آمدند صفيه به آرامي گريه مي كرد وسعي مي كرد پيامبر صلي الله عليه وسلم متوجه گريه او نشود اما دختر عمويش ولوله وزاري مي كرد وخاك بر سرش مي ريخت وبه سر و صورت خود مي زد، پيامبر صلي الله عليه وسلم صورت خود را از او برگردانده و گفت: اين شيطان را از نزد من دور كنيد.
پيامبر صلي الله عليه وسلم خبر شد كه بلال آنها را از كنار اجساد مقتولين گذرانده است، اين كار بلال را ناپسند دانسته و فرمود: اگر بلال بر آنها ترحم مي كرد و آنها را از اجساد مقتولين دور مي نمود بهتر بود.
پيامبر صلي الله عليه وسلم دختر عموي صفيه را سهميه دحيه كلبي داد ناگفته نماند كه قبل از اينكه پيامبر صلي الله عليه وسلم خيبر را ترك كند صفيه اسلام آورده بود.
هنگامي كه پيامبر صلي الله عليه وسلم به صفيه گفت كه يكي از يهوديت يا اسلام را بپذيرد صفيه گفت: اي پيامبر! قبل از اينكه تو مرا به اسلام دعوت دهي من علاقه داشتم مسلمان شوم. پيامبر صلي الله عليه وسلم او را آزاد كرد و آزادي او مهريه ازدواج او قرار گرفت وپيامبر صلي الله عليه وسلم با صفيه ازدواج نمود.
پيامبر صلي الله عليه وسلم شترش را نزد صفيه برد و به او گفت: پايت را روي ران من بگذار وسوار شتر شو اما صفيه گفت: كه من قدم خود را روي ران پيامبر خدا صلي الله عليه وسلم نمي گذارم بنابر اين به جاي اينكه قدم خد را روي ران پيامبر بگذارد زانوي خود را روي ران پيامبر صلي الله عليه وسلم گذاشته وبا كمك آن سوار شتر شد، وقتي به فاصله شش مايل از خيبر دور شدند پيامبر صلي الله عليه وسلم از شتر پايين آمده ومي خواست عمل زفاف را با عروس خود انجام دهد، اما صفيه نپذيرفت. پيامبر صلي الله عليه وسلم از عمل صفيه متأسف شد اما بعد وقتي به جائي بنام صهباء رسيد وبعد از اينكه ام سلمه وبعضي ديگر از زنان مسلمان عروس را آرايش كرده بودند عروس را نزد پيامبر صلي الله عليه وسلم بردند پيامبر از صفيه رسيد چرا ابتداء از انجام عمل زفاف اباء ورزيدي؟ صفيه گفت: ترسيدم كه يهوديان به تو گزندي برسانند. با اين سخن مقام صفيه نزد پيامبر صلي الله عليه وسلم بالاتر رفت.
انس بن مالك داستان اين ازدواج را اين گونه تعريف مي كند: ((ما به خيبر آمديم، هنگامي كه به ياري خداوند قلعه فتح شد، زيبايي صفيه دختر حيي بن اخطب براي پيامبر صلي الله عليه وسلم تعريف شد، شوهر صفيه كشته شده بود، پيامبر صلي الله عليه وسلم او را به همسري برگزيد، چون به صهباء رسيديم عمل زناشوئي صورت گرفت، سپس حلوايي از خرما وروغن و آرد درست كردند كه وليمه عروسي صفيه بود. بعد به سوي مدينه به راه افتاديم، من پيامبر صلي الله عليه وسلم را ديدم كه صفيه را پشت سرش با چادري پوشانده بود)) (1)
عايشه كه محبت وصف ناپذيري نسبت به پيامبر صلي الله عليه وسلم داشت رشك مي برد وغيرت او جوش كرده بود پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: نظر تو درباره صفيه چيست؟ عايشه گفت: او يهودي است. پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: «او به بهترين وجه اسلام آورده است».
هنگامي كه عايشه به صفيه گفت كه من از تو بهترم، صفيه گفت: چگونه مي تواني از من بهتر باشي، همسر من محمد است وپدرم هارون وعمويم موسي...؟!
پيامبر صلي الله عليه وسلم وفات كرد وبا مرگ او غيرت ورشك زنانش به همديگر از بين رفت، صفيه بعد از پيامبر صلي الله عليه وسلم در حالي زندگي مي كرد كه رابطه خويشاوندي را بر قرار مي داشت، وخانه اي داشت كه آن را صدقه نمود، وزماني كه شورشيان، عثمان بن عفان رضي الله عنه را محاصره كرده بودند آب وغذا براي عثمان مي برد. صفيه در سال پنجاه هجري از جهان درگذشت ودركنار بقيه خواهرانش (امهات المؤمنين) در جنت البقيع به خاك سپرده شد.
رحمت خدا بر ام المؤمنين ((صفيه بنت حيي بن اخطب)) باد.


0 - براي نوشتن حالات صفيه به مراجع ذيل مراجعه نموده ايم: مسند احمد ج 6 ص 336 – سير أعلام النبلاء ج 2 ص 231 – أسد الغابة 6/169 – الاستيعاب ج 4 ص 337 – عيون الأثر ج 2 ص 385 – حليه الاولياء ج 2 ص 54 – المغازي للواقدي ص 374 – وبعضي ديگر ازكتابهاي حديث وسيرت.

1 - بخاري – فتح الباري حديث ش 4211

این مطلب را به اشتراک بگذار

نظرات  

 
+1 #1 تشکر و قدردانیعباس اکبری 1393-03-18 03:47
بسمه الله الرحمن الرحیم
قال الله تعالی عزوجل فی محکم کتابه :
النی اولی بالمومنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم و اولوالارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله .... صدق الله العلی العظیم
بسیار زیبا بود . ان شاالله خداوند بر توفیقات همه امت رسول الله ص زیاده فرماید . ده سال است که در زمینه سیره رسول الله ص مطالعه می کنم خوشحال هستم وقتی می بینم در این زمینه تلاش می شود . رسول الله ص مظلوم و غریب هستند .
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر

در متن نظرات خود از هرگونه توهین به دیگران خودداری کرده و صرفا نظر خود را مرقوم بفرمایید.


کد امنیتی
تازه کردن

آخرین نظرات

آخرین پیامک ها

شبی با قرآن(1393/08/22) 1393-08-22 - سلام خدا بر شما * و در زمین کوههای...
شبی با قرآن(1393/08/15) 1393-08-15 - سلام اسلام دین صلح است *اي كساني ...
شبی با قرآن(1393/08/08) 1393-08-08 - سلام *اميد است پروردگارتان ( بعد ...

ورود نویسندگان

شبی با قرآن

  • در بخش شبی با قرآن تذکره پیامک های ارسالی هر هفته به همراه تفسیر آیات هفته ، همزمان با ارسال پیامک ها قرار داده خواهد شد تا بدین سان امکان دسترسی به پیامک ها از طیق اینترنت نیز فراهم شود.
  • پیامک های هفتگی

بخش اخبار

  • در بخش اخبار تذکره تلاش خواهد شد تا جدیدترین اخبار و رویدادهای جهان اسلام به سمع و نظر خوانندگان گرامی برسد.
  • ورود به بخش اخبار

بخش دانلود

  • در بخش دانلود تذکره تلاش خواهد شد تا امکان دانلود و مشاهده ی آنلاین انواع فایل های صوتی و تصویری و کتاب و نرم افزار اسلامی فراهم شود تا بدین گونه قدمی در راستای نشر فرهنگ اسلامیمان برداشته باشیم
  • ورود به بخش دانلود

مقالات تذکره

  • در بخش مقالات تذکره تلاش خواهد شد افزون بر تولید مقاله یکی از قوی ترین آرشیوهای مقاله برای سایت های اسلامی ایجاد شود تا امکان دسترسی به حجم وسیعی از مقالات در کمترین زمان ممکن فراهم شود.
  • ورود به بخش مقالات
شما اینجا هستید: خانه مقالات مشاهیر سلف صالح صفيه دختر حيي بن اخطب