بعد از رمضان چه باید کرد؟

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

خدا

ماه رمضان مبارک چه خوب ماه بود، همه مردم رو به سوي كارهاي نيک مي کردند، مسجدها از نمازگذاران پُر مي شد، گرد وغبار از روي مصحف هاي شريف پاک كرده شده، همه بتلاوت قرآن كريم شروع نموده، در ختم آن كوشش مي كردند...

 فقراء و مساكين، از خير وصدقات مردم خوش وخوشحال بودند، آواز و صداي تلاوت قرآن كريم خاموشي شبها را بريده از هرسو در نمازهاي تراويح وتهجد شنيده مي شد، همسايگان دروازه هاي همسايگان خود را روزانه تق تق زده براي همديگر افطاري تقديم مي نمودند، پدر و مادر با همه فرزندان و نبيره هاي خود در يک سفره براي افطاري جمع مي شدند، مسلمانان از هر جهت عالم بسوي خانه خدا براي عمره كردن روان مي شدند.

 اي كاش مسلمانان هميشه بر اين حالت بوده باشند!.

ليكن تأسفانه اين كارها همه به مجرد پايان يافتن ماه رمضان مبارک ختم گرديد، پس دوباره مسجدها خالي شده، گرد و غبار بار ديگر بر روهاي مصاحف جاي گرفته، فقراء ومساكين از خير وصدقات مردم منقطع شده، آوازهاي تلاوت قرآن كريم خاموش شده، وصداهاي بيت وغناء در كوچه ها بلند بلند شنيده مي شود!!

شبهايي كه از عبادت زنده بود؛ از خواب وغفلت مردم شكايت مي كنند، همسايگان از همكاري با همسايگان خود باز ايستادند، پدر ومادر از ديدن و خدمت پسران خود محروم گرديدند!! ولا حول ولا قوة إلا بالله!!

چه بد قومي است آن قومي كه نمي شناسند خداي خود را مگر در ماه رمضان!

آيا نمي دانند كه پروردگار همه ماه ها يک پروردگار است؟!

آيا نمي دانند كه طاعت وعبادت الله هميشه و در هر زمان بر بندگانش فرض و واجب است؟!

آيا نمي دانند كه معصيت ونافرماني الله متعال در هر وقت حرام و نا جايز است؟!

آيا نمي دانند كه الله عزوجل هميشه و در هر وقت بر اعمال بندگان خود مطلع است؟!

اوتعالي هميشه مي شنود، و مي بيند، و مي داند، وهرگز غافل نمي باشد، وهيچ چيزي را فراموش نمي کند.

آيا اين چنين مردم از پروردگار خود حيا نمي كنند؟!

آيا از حال خود شرم نمي كنند؟! كه بعد از طاعت وعبادت به نافرماني ومعصيت مي پردازند؟!

بعضي از مردم از همان لحظه اي كه آواز? عيد را مي شنود، نماز را بس مي گويد، و قرآن را بند مي كند، وكارهاي نيک را خداحافظي مي نمايد، و به جاهليت گذشت? خود باز مي گردد!!

اين چنين اشخاص از روزه و نماز خود چه فايده گرفتند؟! و از تشنگي و گرسنگي وزحمت ومشقت خود چه بهره بردند؟!

بايد دانست كه از نشانه قبول شدن ماه رمضان مبارک همين است كه بر طاعت وعبادت الله ادامه داده شود، و شوق و رغبت در كار خير زياد گردد، واز معصيت و نافرماني الله متعال خودداري شود.

دوست گرامي ام ..

شكي نيست كه ماه رمضان مبارک، ماه طاعت وعبادت، و كوشش و زحمت در كارهاي خير بود، و مردم در آن ماه اقبال شديد وكوشش بي مثيل در اعمال نيک داشتند.

ليكن معناي آن اين نيست كه بنده مسلمان تنها در رمضان الله متعال را بشناسد، ودر ديگر ماه ها اوتعالي را نشناسد.

يا اينكه فقط در رمضان عبادت كند، نماز بخواند، روزه بگيرد، قرآن تلاوت كند، صدقه بدهد، و وقتي كه رمضان رحلت کرد؛ از همه اين كارها منقطع گردد، وهمه آن را بس كند.

هرچند كه ماه رمضان مبارک رحلت کرده باشد مگر عمل بنده مؤمن منقطع نمي شود، چراكه بنده مومن آن كسي نيست كه يک ماه، يا دو ماه، يا يک سال و يا دو سال عمل كند وبس، بلكه عمل بنده مؤمن تا وقتي كه جان در بدنش باشد منقطع نمي شود، تا زماني كه مرگ او را از عمل كردن باز ندارد، باز نمي ايستد.

چنانچه الله متعال به پيغامبر خود - عليه الصلاة والسلام - كه افضل مخلوقات بودند مي فرمايد: «فسبح بحمد ربك و كن من الساجدين، و اعبد ربك حتى يأتيك اليقين» [سور? حجر: 98 - 99]. (به پاكي ياد كن پروردگار خود را همراه با شتايش او، وباش از سجده كنندگان، وعبادت كن پروردگار خود را تا وقتي كه برسد بتو مرگ) يعني تا وقتي كه زنده هستي عبادت الله را تر نكن.

ودر آيت ديگري مي فرمايد: «يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» [سور? آل عمران: 102]. (اي كساني كه ايمان آورده ايد! بترسيد از الله چنانكه سزاي ترسيدن از اوست. و نميريد مگر در حالي که مسلمان باشيد) يعني: هميشه به صفت ايمان بوده و به دين اسلام قايم ومحكم باشيد، تا زماني كه مرگ بشما مي رسد.

وپيغامبر اسلام - عليه الصلاة والسلام - مي فرمايند: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله» [صحيح مسلم: 5/ 73]. (وقتي كه انسان بميرد از عمل منقطع مي گردد). زيرا عمل كردن بعد از مرگ كاري است ناممکن.

پس شريعت براي منقطع شدن عمل هيچ غايتي يا نهايتي غير از مرگ نگردانيده است.

عزيزانم ..

اگرچه ماه رمضان مبارک که موسم طاعت و عبادت بود؛ رحلت کرده است، مگر باز هم بايد دانست كه الله عزوجل براي بندگان مؤمن خود انواعي از طاعات وعبادات را مشروع گردانيده است، كه مي توانند توسط آن پروردگار خود را عبادت كنند، و نزد اوتعالي مرتبه ودرجه هاي بلندي را همراه با اجر و حسنات زيادي حاصل كنند.

و آن عبادات رنگارنگ براي هميشه در تمام سال مشروع و روا است، بخاطري كه بنده مسلمان هميشه در طاعت پروردگار خود بوده، هرگز از عبادت او منقطع نشود، تا وقتي كه جان را به پروردگار خود مي سپارد.

ومن مي خواهم كه در اين عجله در جواب اين سوال «بعد از رمضان چه بايد كرد؟» چند نوع از انواع آن عبادتهاي مختلفي را به حضور شما دوستان عزيزم عرض نمايم، تا همه باهم از آن استفاده نموده، در طاعت وعبادت پروردگارمان چنانچه در ماه رمضان بوديم كوشش نموده ادامه دهيم.

چراكه ما همه مسكين و فقير و بيچاره ايم نزد الله متعال غني و توانا، همه محتاجِ عفو ومرحمت آن ذاتي غفور و رحيم هستيم. هرگز از فضل و كرم اوتعالي مستغني و بي نياز شده نمي توانيم.

و او سبحانه و تعالى غني وبي نياز است، و هرگز محتاج طاعت وعبادت ما نيست. طاعت ما براي او فاده نمي رساند، و همچنان معصيت ما براي او ضرري نمي رساند.

بلكه ما محتاج طاعت و عبادت اوستيم، چراكه فايد? آن براي ما است، در عين حال ضرر گناه و معصيت تعلق بما دارد.

الله عزوجل مي فرمايد: «يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم و يأت بخلق جديد و ما ذلك على الله بعزيز» [سوره فاطر: 15 - 16] (اي مردمان! شمائيد محتاج به سوي الله - يعني به روزي و آمرزش و خوشنودي و بهشت اوتعالي - و الله همان ذاتي است بي نياز ستوده شده. اگر بخواهد؛ شما را نابود ساخته و از بجاي شما خلقي نو بياورد، و اين كار (بردن شما و آوردن ديگران) بر الله متعال كار سخت و دشواري نيست).

دوستان عزيزم ..

حالا در بيان برخي از آن عباداتي كه قبلاً وعده نمودم شروع مي كنم، و از الله مهربان كمک و توفيق مي خواهم:

 اولاً- روزه.

بايد بدانيم كه روزه گرفتن تنها در ماه رمضان مشروع نيست، بلكه الله متعال در همه روزهاي سال - بجز روز عيد فطر وعيد اضحى و ايام تشريق- روزه گرفتن را مشروع گردانيده است، پس اگر ماه رمضان مبارک به پايان رسيده باشد؛ روزه گرفتن به پايان نرسيده است.

و بعض روزها را على الخصوص روزه گرفتن اجر و ثواب خاصي دارد، که آن روزها را قرار ذيل برايتان بيان مي نمايم:

1 -روزه گرفتن شش روز از ماه شوال - كه بعد از ماه رمضان مي باشد - در صحيح امام مسلم [2/ 822 رقم: 1164] از ابوايوب انصاري - رضي الله عنه - روايت است كه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرموده است: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» (هركه ماه رمضان را روزه گرفته سپس شش روز از ماه شوال را روزه بگيرد، آن شخص همانند كسي باشد كه همه سال را روزه گرفته است).

علماي كرام فرموده اند: يک حسنه به ده برابر داده مي شود، پس ماه رمضان مبارک به ده ماه، و شش روز از شوال به دو ماه شمرده مي شود، که جمله دوازده ماه مي باشد. و اين تفصيلي كه علماء ذكر نمودند در حديث صحيح از حضرت ثوبان - رضي الله عنه - ثابت شده است كه آنحضرت - صلى الله عليه وسلم - فرمودند: «صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة» [صحيح الترغيب: 1007]. (روزه ماه رمضان به ده ماه، و روزه شش روز به دو ماه حساب مي شود، اينست روزه يكساله).

در حديث گذشته رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امتيان خود را تشويق و ترغيب مي كند براي روزه گرفتن شش روز از ماه شوال، و از آن حديث شريف احكام ذيل را استفاده كرده مي شود:

أ- روزه گرفتن اين شش روز سنت و مستحب است، هركه آنها را روزه بگيرد ثواب زيادي دارد، و اگر روزه نگيرد گنهگار نمي شود، ليكن از بسيار خير بزرگي محروم خواهد شده.

ب- اين شش روز را بعد از تمام نمودن روزه ماه رمضان، روزه گرفته مي شود، به اين معنى كه: اگر بالاي كسي روزه قضائي از رمضان باقي مانده باشد؛ بايد اولاً آن روزها را پُره سازد، بعدًا شش روز از شوال را روزه بگيرد.

ج- لازم نيست كه اين شش روز را بعد از ماه رمضان فوراً روزه گرفته شود، بلكه هر شش روزي را از ماه شوال روزه گرفته شود جايز است. برابر است كه از اول ماه باشد يا از ميان و يا از آخرش.

د- همچنان لازم نيست اين شش روز را پياپي روزه گرفته شود، پس اگر شش روز از ماه شوال را جدا جدا روزه بگيرد هم درست مي شود، مثال: امروز روزه بگيرد و فردا بخورد و روز ديگر روزه بگيرد، و به همين ترتيب شش روز را مكمل سازد.

وعلماي كرام براي روزه گرفتن اين شش روز بعض فايدها ذكر نموده اند، که از آن جمله اين فايده ها را خدمت تان ذكر مي نمايم:

أ- هركه بعد از ماه رمضان اين شش روز را روزه بگيرد برايش ثواب يكساله روزه را داده مي شود.

ب- اگر در روزه رمضان كدام خطا يا فراموشي و يا نقصي وارد شده باشد؛ آنرا پُره مي سازد، چون روز قيامت به عبادات نفلي كمبودي هاي عبادات فرضي را تكميل کرده مي شود، قراري که در بعض احاديث صحيحه ثابت شده است.

ج- بعد از روزه رمضان بار ديگر روزه گفتن دلالت بر قبول شدن روزه رمضان مي كند، و نشانه شكر نعمت، و اشاره به شوق و رغبت شخص در عبادت وعمل خير مي باشد.

2 -روزه روز عرفه كه موافق به نهم ماه ذوالحجه مي باشد، رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرموده است: «صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده، والسنة التي قبله» [صحيح الترغيب: 1000]. (روز? روز عرفه گناهان يک سال بعد و يک سال قبل را محو مي سازد).

بلكه ده روز اول از ماه ذوالحجه بطور عام فضيلت خاص و مرتبه بزرگي نزد الله عزوجل دارد، جناب پيغامبرمان - عليه الصلاة والسلام - در بيان آن فرموده است: «ما من أيامٍ العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام» (هيچ روزهايي نيست که در آن عمل صالح نزد الله متعال محبوبتر از اين روزها باشد - يعني روزهاي دهه -). صحاب? كرام گفتند: اگرچه جهاد في سبيل الله باشد؟ فرمودند: «اگرچه جهاد في سبيل الله باشد، مگر كسي كه با نفس و مال خود برآمده، و با هيچ يكي از آن دو باز نگرديده باشد - يعني شهيد شده باشد -». [بخارى: 1/ 329 رقم: 926].

وگروه زيادي از علماء در باره اين حديث بيان نمودند كه روزه گرفتن نه روز اول از ماه ذوالحجه بطور عام مستحب است، على الخصوص روز نهم كه روز عرفه است.

3 -روزه روز عاشورا كه موافق به دهم ماه محرم مي باشد، كه پيغامبر - صلى الله عليه وسلم - در بيان فضل آن فرموده است: «يكفر السنة الماضية» [صحيح مسلم: 3/ 167 رقم: 2804]. (گناهان يک سال گذشته را پاک مي سازد). و بهتر آنست كه همراه با او يک روز قبل و يا يک روز بعدش را نيز روزه بگيرد.

4 -روزه گرفتن هر روز دوشنبه و پنجشنبه از هر هفته، پيغامبرمان - صلى الله عليه وسلم - هر دوشنبه و پنجشنبه را روزه مي گرفتند و مي فرمودند: «تعرض الأعمال في كل يوم اثنين وخميس فأحب أن تعرض عملي وأنا صائم» [صحيح الترغيب: 1041]. (هر روز دوشنبه وپنجشنبه اعمال نزد الله متعال عرض مي شوند، بناءً من دوست دارم عملم در حالي عرض شود كه من روزه دار باشم).

5 -روزه گرفتن سه روز از هرماه، كه ثواب يكسال را دارد. چناچه كه در حديث ثابت شده است.

وعموماً روزه گرفتن خيلي اجر زيادي دارد، در حديث صحيح آمده است: «من صام يوماً في سبيل الله، باعد الله بذلك اليوم حرّ جهنم عن وجهه سبعين خريفاً» [صحيح الجامع: 6329]. (هركه يک روز در راه خدا روزه بگيرد، الله متعال بسبب آن روز روزه، گرمي دوزخ را از روي او به مسافت هفتاد سال دور مي سازد).

دوم: قيام الليل. يعني شب بيداري براي عبادت الله جل جلاله.

دوست عزيزم .. درست است كه بعد از رمضان در مسجدها نماز تراويح ونماز تهجد خوانده نمي شود، ليكن بازهم اگر كسي بخواهد شب برخيزد و نماز بخواند؛ در هر شبي از شبهاي سال، برايش مشروع است، بلكه شريعت او را در اين باره تشويق كرده است، وبرايش وعده هاي خوبي كرده است.

حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرموده است: «عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربةٌ إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد» [صحيح الجامع: 4079]. (ملازمت كنيد قيام ليل را، زيرا او عادت و روش بندگان نيكوكار پيش از شما بود، و او بنده را بدرگاه پروردگارش قريب مي سازد، و از وقوع در گناه باز مي دارد، و بديها را محو مي کند، و بيماري را از بدن دور مي سازد).

پس بايد بنده مسلمان به بندگان نيكوكار الله اقتدا نموده، شبها برخيزد و پروردگار خود را عبادت كند، تا او هم از نيكوكاران بگردد.

سوم: نمازهاي نفلي را بسيار خواندن.

بايد دانست كه نماز بسيار عمل محبوبي است در نزد الله متعال، ودر شأن نماز بسيار فضيلتها وارد شده است، و خدمت تان بعض نمازهاي نفلي را كه در باره آن فضيلت خاص آمده است؛ بشكل مختصر بيان مي دارم، تا باشد كه باعث عمل به آن گردد:

از همه اول بايد به نمازهاي فرضي اهتمام داد، وآنها را با اهتمام زياد در اوقاتش و با جماعت خواند، واما نمازهاي نفلي كه در مورد آنها فضيلت خاص آمده است؛ قرار ذيل است:

1 -سنن رواتب كه پيش و پس از نمازهاي فرضي خوانده مي شوند، و مجموع آن دوازده ركعت است، دو ركعت قبل از فرض بامداد، چهار ركعت پيش و دو ركعت بعد از نماز پيشين، دو ركعت بعد از فرض شام، و دو ركعت بعد از فرض خفتن.

از ام حبيبه همسر پيغامبر - صلى الله عليه وسلم - روايت است كه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرمودند: «ما من عبد مسلم يصلي كل يوم ثنتي عشرة ركعة، تطوعاً غير فريضة، إلا بنى الله له بيتاً في الجنة» [صحيح مسلم: 2/ 161 رقم: 1729]. (هر بند? مسلمان كه براي الله متعال در هر روز اضافه بر نمازهاي فرضي، دوازده ركعت نماز نفلي بخواند؛ الله متعال براي او در جنت خانه اي مهيا مي کند). و در روايت ديگري شرح اين دوازده ركعت را به سنن رواتب كرده شده است. [سنن ترمذي: 2/ 274 رقم:415].

2 -نماز اشراق، حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرموده است: «من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة، وعمرة، تامة تامة تامة» [صحيح الجامع: 6346]. (هركه نماز بامداد را در جماعت ادا نمايد، سپس در مسجد نشسته، و تا آفتاب برآمدن ذكر الله جل جلاله را بكند، سپس {چون آفتاب به انداز? يک ميل بلند شد} دو ركعت نماز بخواند؛ برايش ثواب يک حج و يک عمره را داده مي شود كه آن حج وعمره كامل كامل كامل باشد).

3 -چهار ركعت پيش از نماز عصر، حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرموده است: «رحم الله امرأ صلّى قبل العصر أربعاً» [صحيح الجامع: 3493]. (رحمت الله باد بركسي كه پيش از نماز عصر چهار ركعت نفل بخواند).

و شما مي دانيد كه دعاي پيغامبر - صلى الله عليه وسلم - مستجاب است، و چه كس خوشبخت تر است از كسي كه الله متعال او را زير رحمت خود قرار دهد؟!

4 -دو ركعت بعد از هر وضوء، رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فرموده است: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلٌ عليهما بقلبه ووجهه، إلا وجبت له الجنة» [صحيح مسلم: 1/ 144 رقم:576]. (هر بند? مسلمان كه بطور كامل و درست وضوء بگيرد، باز دو ركعت نماز نفل بخواند، در حالي كه همه هوش و فكر خود را در نمازش بگيرد؛ براي وي جنت واجب مي گردد).

5 -نماز جنازه، از حضرت ابوهريره - رضي الله عنه - از رسول الله - صلي الله عليه وسلم - روايت کرده است که فرمودند: «من خرج مع الجنازة من بيتها وصلى عليها، ثم تبعها حتى تدفن، كان له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع، كان له من الأجر مثل أحد» [صحيح مسلم: 3/ 52 رقم:2238]. (هركه همراه جنازه از خانه اش تا مسجد رفته، و بر وي نماز جنازه بخواند، سپس در پي وي برود تا اينکه دفن شود؛ برايش دو قيراط از اجر داده مي شود، هريک از آن دو قيراط مانند كوه احد وزن دارد، و هركه فقط نماز جنازه را خوانده باز گردد {و تا دفن شدن با او نباشد} برايش فقط يک قيراط داده مي شود).

و عمومًا نمازهاي نفلي خيلي عمل با ارزشي است که انسان مسلمان تا مي تواند بايد از آن زيادتر بخواند، تا فردا در قيامت اجر و پاداش فراواني حاصل کند، روزي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - به نزد قبري مرور کرد و پرسيد: اين قبر کيست؟ گفتند: قبر فلان. فرمود: «ركعتان خفيفتان بما تحقرون و تنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم» [صحيح الجامع: 5831]. (دو رکعت نماز سبک که شما آنرا اندک مي پنداريد و نفل مي گذرانيد؛ اين شخص آنرا در اعمال خود اضافه کند برايش محبوبتر است از باقيماند? دنياي شما).

چهارم: تلاوت قرآن كريم.

شكي نيست كه تلاوت قرآن كريم در ماه رمضان مبارک فضيلت خاصي دارد، ليكن نبايد بنده مومن فقط در ماه رمضان قرآن تلاوت كند، وبعد از رمضان از تلاوت آن منقطع گردد.

الله تعالى قرآن كريم را نازل كرده تا هميشه او را در شب و روز و رمضان و غير رمضان خوانده شود، و او را فهميده و به آن عمل شود.

و تلاوت قرآن كريم دلهاي مرده را زنده مي سازد، واشكهاي خشک شده را جاري مي كند، و بنده را به پروردگارش قريب مي گرداند.

و تلاوت قرآن كريم شيوه و صفت بندگان نيكوكاران الله متعال است، و يكي از بزرگترين دروازه هاي حسنات است كه انسان با تلاوت يک حرف از حروف آن ده حسنه كمائي مي كند، و در آخرت منزله هاي بلندي حاصل مي كند، و قرآن برايش شفاعت مي كند، در حالي كه او در دنيا هم از بهترين مردمان مي بوده باشد.

دوست عزيزم .. بايد در هر شب و روز حصه اي از وقت خود را براي تلاوت قرآن تخصيص کرد، و هميشه با قرآن زندگي کرد، تا از اهل قرآن حساب شوي که ايشان اهل الله و خاص اوتعالي است.

پنجم: صدقه و احسان به فقراء و مساکين.

جاي اتفاق است كه صدقه و احسان به فقراء در ماه رمضان خيلي فضيلت و مرتبه بلند و والا دارد، ليكن بايد بدانيم كه صدقه در هر وقت مطلوب است، و بيشتر در اوقات فقر وگرسنگي و نيازمندي مردم و در روزهاي قحطي و سختي ها مؤكدتر و مطلوب تر مي باشد، و اجر آن بزرگتر خواهد بود.

و صدقه لازم نيست كه به پول زياد باشد، يک درهم و نيم درهم در راه الله صدقه دادن نيز خيلي نزد الله ارزش دارد، و همچنان لازم نيست كه پول باشد، بلكه هر چيزي كه حاجات فقراء را پُره سازد - از خوراک وپوشاک وغيره - صدقه داده مي شود.

پيغامبر - صلي الله عليه وسلم - فرموده است: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» [صحيح بخاري: 2/ 514 رقم:1351]. (خود را از آتش دوزخ نگهداريد، اگرچه به {صدقه دادن} نيم خرما هم باشد).

 و در حديث ديگري آمده است كه در روز حشر كه هم مردم زير گرمي آفتاب مي باشند؛ الله عزوجل بند? صدقه دهنده را زير سايه صدقه اش سايه مي کند. [صحيح الترغيب والترهيب: (1/ 212 رقم: 872)].

و يقين كن كه صدقه هرگز مالت را كم نمي سازد، بلكه پاک و بابركت وافزونش مي سازد.

ششم: ذكر الله جل جلاله را زياد كردن.

برادر و خواهر مؤمنم! آيا واقعاً پروردگارت را دوست داري؟!

اگر بله بگوئي، از تو خواهم پرسيد: دليل ونشان آن چيست؟

بايد دانست كه يكي از بزرگترين ومهمترين دلايل و نشانه هاي محبت الله اينست كه اوتعالى را زياد ياد كني، و بسيار ذكر کني، از اينجاست که الله كريم و مهربان ما و شما را در چندين آيات، از آيات قرآن كريم امر فرموده است اينكه اوتعالى را زياد ذكر كنيم «يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. وسبحوه بكرةً وأصيلاً» [سور? احزاب: 41 - 42]. (اي كساني كه ايمان آورده ايد! الله را ياد كنيد يادکردن بسيار، و در صبح و شام او را به پاكي بخوانيد).

ذكر الله عزوجل از بهترين اعمال، و بلندترين طاعات به شمار مي رود كه پيغامبرمان منزلت آن را بيان نموده مي فرمايد: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، و خير لكم من إنفاق الذهب والورِق، وخيرٍ لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» (آيا مي خواهيد شما را به بهترين و پاكترين و با ارزشترين اعمال تان نزد الله جل جلاله، و بلندترين آن از نگاه مرتبه و منزلت خبر دهم؟ آن عملي كه براي شما از صدقه دادنِ طلا و نقره و از روبرو شدن با دشمنِ كه گردنهايشان را شمشير زنيد، وگردنهاي شما را شمشير زنند؛ بهتر است؟) گفتند: آري يا رسول الله، ما را از آن عمل خبر ده. فرمود: «آن عمل ذكر الله جل جلاله است». [سنن ترمذي: 5/ 459 رقم: 3377].

 ذكر الله عزوجل محدود بوقت معين، و يا جاي معين، و يا حال معيني نيست، بلكه در هر وقت، و در هر جا، و در هر حال ذكر اوتعالي مشروع است، مگر تنها در حال قضاي حاجت به زبان نبايد ذكر گفت.

و آنچه دلالت بر اهميت ذكر مي كند اينست كه پيغامبرمان - عليه الصلاة والسلام - براي هر مناسبت و هر حال و هر كاري از كارها، براي امت خود انواعي از اذكار را سنت گذاشته است.

از هنگامي كه انسان از خواب خود بيدار مي شود تا زماني كه پس سر خود را بر بالين مي گذارد؛ در هم? احوالش از جهت شريعت برايش ذكر معيني تعيين شده است كه هميشه زبان وي را به ذكر الله تر و تازه نگه مي دارد، و اين اذكار همه در كتابهاي حديث ثبت ونقل شده است، والحمدلله.

و در زمينه شيخ سعيد بن وهف قحطاني - حفظه الله - به خدمت برادران مسلمانان خويش يک كتاب خيلي با ارزشي تأليف نموده است كه حجمش خرد مگر منفعتش بسيار بزرگ است، كتابي است كه هر بند? مسلمان به او سخت نياز دارد، و او در تمام مكتبات اسلامي به بهاي بسيار ارزان پيدا مي شود، نام كتاب «حصن المسلم» است (يعني پناهگاه مسلمان)، و او به زبان فارسي نيز ترجمه شده است، و بايد هريک از ما با خود يک نسخه از اين كتاب داشته باشد.

و سخن خود را در بار? ذكر به اين دو حديث شريف به پايان مي رسانم:

1 -حضرت سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - مي فرمايد: خدمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نشسته بوديم كه فرمود: «آيا يكي از شما نمي تواند اينكه در هر روزي هزار حسنه كسب كند؟» يكي از اهل مجلس گفت: چگونه در يک روز هزار حسنه كسب کرد؟! فرمود: «صد بار «سبحان الله» بگويد، برايش هزار حسنه نوشته مي شود، و يا اينكه از او هزار گناه محو مي شود». [صحيح مسلم: 8/ 71 رقم: 7027].

2 -از حضرت عبد الله بن بسر - رضي الله عنه - روايت است که يک مرد اعرابي خدمت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - آمده و گفت: يا رسول الله! فرامين اسلام بر من زياد شده (و من به هم? آن رسيدگي کرده نمي توانم) پس مرا به چيزي خبر ده که بدان چنگ زنم. فرمود: «لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله عز و جل». (هميشه زبانت به ياد الله عزوجل تر باشد). [مسند امام احمد: 4/ 190 رقم: 17734].

دوستان گرامي .. دروازه هاي خير فراوان است، و كارهاي نيک زياد است، و بنده مسلمان مي تواند همه زندگي خود را به طاعت و عبادت مبدّل بسازد، و از بندگان الله كسي هم هست كه روز قيامت از هشت دروازه جنت همه يكجا فراخوانده مي شود.

پس بيا همه عمر خود را رمضان گردانيم، و در همه سال كوشش كنيم، و از هر نوع طاعات و عبادات زيادتر انجام دهيم، و هميشه بخواري وزاري دعا كنيم:

خدايا .. به فضل و كرمت از ما بندگان بيچاره و گنهگارت ماه رمضان را قبول فرما، و اجر و پاداش آنرا به ما كامل و فراوان عطا كن، و از گناهان و خطاها وكوتائي هاي ما درگذر، وگردنهاي ما را، و گردنهاي پدران و مادران، همسران و فرزندان، و همه دوستان ما را از آتش دوزخ رها كن، و به فضل و احسانت هم ما را روز قيامت از دروازه «ريّان» به بهشت جاويدان خود وارد كن .. الهي دعاي مارا اجابت فرما.

برادر عزيز و خواهر مسلمانم .. اين بود جواب سوالي كه در آغاز سخن طرح نمودم كه «بعد از رمضان چه بايد كرد؟». اميدوارم در جواب آن موفق شده باشم.

و در ختام شما عزيزان را به الله كريم و مهربان سپاريده، وتا مناسبت ديگري خدا حافظ وناصرتان مي گويم.

والله تعالى اعلم و صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

برهان الدین

این مطلب را به اشتراک بگذار

اضافه کردن نظر

در متن نظرات خود از هرگونه توهین به دیگران خودداری کرده و صرفا نظر خود را مرقوم بفرمایید.


کد امنیتی
تازه کردن

آخرین نظرات

آخرین پیامک ها

شبی با قرآن(1393/08/22) 1393-08-22 - سلام خدا بر شما * و در زمین کوههای...
شبی با قرآن(1393/08/15) 1393-08-15 - سلام اسلام دین صلح است *اي كساني ...
شبی با قرآن(1393/08/08) 1393-08-08 - سلام *اميد است پروردگارتان ( بعد ...

ورود نویسندگان

شبی با قرآن

  • در بخش شبی با قرآن تذکره پیامک های ارسالی هر هفته به همراه تفسیر آیات هفته ، همزمان با ارسال پیامک ها قرار داده خواهد شد تا بدین سان امکان دسترسی به پیامک ها از طیق اینترنت نیز فراهم شود.
  • پیامک های هفتگی

بخش اخبار

  • در بخش اخبار تذکره تلاش خواهد شد تا جدیدترین اخبار و رویدادهای جهان اسلام به سمع و نظر خوانندگان گرامی برسد.
  • ورود به بخش اخبار

بخش دانلود

  • در بخش دانلود تذکره تلاش خواهد شد تا امکان دانلود و مشاهده ی آنلاین انواع فایل های صوتی و تصویری و کتاب و نرم افزار اسلامی فراهم شود تا بدین گونه قدمی در راستای نشر فرهنگ اسلامیمان برداشته باشیم
  • ورود به بخش دانلود

مقالات تذکره

  • در بخش مقالات تذکره تلاش خواهد شد افزون بر تولید مقاله یکی از قوی ترین آرشیوهای مقاله برای سایت های اسلامی ایجاد شود تا امکان دسترسی به حجم وسیعی از مقالات در کمترین زمان ممکن فراهم شود.
  • ورود به بخش مقالات
شما اینجا هستید: خانه مقالات ارکان اسلام روزه بعد از رمضان چه باید کرد؟