يادي از وداع حجاج از سرزمين مقدس مكه

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

با تو خدا حافظى مى كنيم در حاليكه قلب ما، خوار و زار و فروتن است. و نفس ما خاشع است و اميدواريم كه باز هم تو را ببينيم.از خدا مى خواهيم كه ما را بار ديگر بسوي تو برگرداند، و باز هم به ديدار تو موفق شويم، و به ديدن تو باز هم بزرگوار و بزرگوارتر شويم....

اى خدا چقدر فراق و جدائي سخت است.

بسم الله الرحمن الرحيم

ديدار كعبه يادگاري فراموش نشدني است. اما وداع از سرزمين مقدس مكه چه تلخ است و جان فرسا

الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر.

پاك است كسي كه اين سواري را براي ما رام و مطيع نمود.

و (اگر خدا اين را براي ما رام نمى كرد).

ما توانايي تسخير كردن آن را نداشتيم.

و هرآينه ما به سوي پروردگار خويش باز مى گرديم.

خدايا! هرآينه ما در اين سفر، نيكويي و پرهيزكاري را از تو مى خواهيم. و انجام آنچه را كه مايه ي

خشنودي توست.

خدايا! اين سفر را براي ما آسان كن. و دوري سفر را بر ما كوتاه گردان.

خدايا! تو همراه ما در سفر و سرپرست خانواده ي مايي.

خدايا! من از سختي سفر و از حادثه ي غم انگيز و از سختي بازگشت به سوي دارايي و خانواده ام، و

فرزندانم به تو پناه مى برم.

الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله.

ستايش از آن خدائي است كه ما را به سوي اطاعت از خود هدايت فرمود.

ستايش از آن خدائي است كه حج خانه خود را براي ما فراهم گردانيد. و اعمال و عبادات حج را بر ما

آسان نمود و با نعمت هاي خود بر ما منت گذاشت.

(خدا حافظ) مكه، اى منزلگاه وحي.

خدا حافظ اى محل طلوع نور.

خدا حافظ اى قبله دنيا.

وداع اى خانه خدا.

خدا حافظ اى مقام إبراهيم.

خدا حافظ اى زمزم.

خدا حافظ اى غار حراء.

خدا حافظ اى منى.

خدا حافظ اى عرفات.

خدا حافظ اى مشاعر دوست داشتنى.

اى اعمال حج و نشانه هاى خدا.

خدا حافظ اى يادگار زيبا.

اى گرانترين خاطره ها.

و اى شيرين ترين اميدها و آرزوها.

اى زيباترين زمان زندگي.

و اى بهترين لحظات.

با تو خدا حافظى مى كنيم در حاليكه قلب ما، خوار و زار و فروتن است. و نفس ما خاشع است و 

اميدواريم كه باز هم تو را ببينيم.

از خدا مى خواهيم كه ما را بار ديگر بسوي تو برگرداند، و باز هم به ديدار تو موفق شويم، و به ديدن تو باز

هم بزرگوار و بزرگوارتر شويم.

اى خدا چقدر فراق و جدائي سخت است.

اى خدا چقدر دورى و جدائي تلخ است.

اى خدا چقدر وداع دشوار است.

خدا حافظ اي مكه.

خدا حافظ اي مكه.

چقدر كلمه خدا حافظي دشوار است.

و چقدر پر حرارت و سوزنده است.

لحظه ي وداع و خدا حافظي فراموش نشدني است.

لحظه ي وداع اشكها گرم مى شود.

و انسان به هر شجاعتي كه باشد بگريه مى افتد و قدرتمندان در برابر آن كوچك و حقير مى شوند، و

زورگويان در برابر آن از پا مى افتند.

پس كسي كه كعبه، خانه خدا را وداع مى گويد.

كسي كه مى رود و حرم خدا.

مقام ابراهيم.

ركن اليماني.

چاه زمزم.

و آب زمزم.

طواف.

و مشاعر مقدسه را پشت سر مى گذارد.

چگونه مى تواند لحظه ي وداع را تحمل كند.

چگونه مى تواند لحظه ي خداحافظي را از ياد ببرد و فراموش كند؟.

اى حجاج گرامي.

اى عزيزان مسافر.

اى برادر رفتني.

و اى ميهمان كوچ كننده.

ما برادرانت در بلد الحرام.

ما كه با شنيدن صداي لبيك تو شاد شديم.

و با نگاه به احرام تو خوشبخت شديم.

و با بلند كردن الله اكبر ولا اله الا الله گفتن تو اُنس گرفتيم.

و گوش، و جان و روح ما با رايحه دعا و راز و نياز تو معطر گرديد.

چگونه همراهى ات را فراموش كنيم.

چگونه به تو خداحافظ بگوييم؟

ميهمان عزيز!

حالا كه مى روي.

بدان كه دلهاي ما با توست.

و اشكهاي ما تو را وداع مى گويد.

دين تو، كه امانتي در دست توست.

كار تو و خودت را به خدا مى سپاريم.

آري!!

ما مى دانيم هنگامى كه حج خود را به پايان رسانيدي و اعمال حج تمام شد.

شاد و خوشحال هستي كه به سوي خانواده ات باز مى گردي و براي ديدار وطنت لحظه شماري مى

كني.

پس از خداوند خواهانيم كه تو را با سلامتي، و شادابي، و بهره اي نيك از حج، و پاداش نيك، و حج مبرور

و مقبول، و پاك از گناه به خانوده ات برسي.

برادر مسلمان!!

اينك تو در حالي باز مى گردي كه إن شاء الله كتاب اعمالت سفيد و پاك است.

حال چه مى كني.

بعد از اين كه آرزوي تو برآورده شد.

و پاداش نيك بتو داده شد.

بعد از اينكه شيريني طاعت و فرمان خدا و ايمان به او را چشيدي.

و به خداوند رحمان و رحيم اُنس گرفتي.

پس از اينكه شرف عبادت و سر بلندي تقوا را ديدي؟؟

آنگاه چه مى كني؟

از باز گشت به سوي خطاها و اشتباهات بر حذر خواهي بود؟!

يا اينكه باز هم به سوي گناه گام بر مى داري؟

از پاداشي كه خداوند به تو عطا كرده بهره مى گيري؟

يا از آنچه به تو رسيد بى بهره اى، و عهد و پيمانت با خدا وند را مى شكني؟

برادر و خواهرم به طاعت هميشه و همه جا عبادت كن.

و در رفتن بسوي خير كوشا باش، و بدان كه اين اعمال بزرگ و محترم است، و اين موسم و زمان بسيار

عظيم و والا است.

رو به سوى خدا كن، و با عجز و التماس و زاري و خواري از او كه تنها و يكتاست، كه جبار و قاهر است

بخواه تا اعمالت را بپذيرد و گناهانت را ببخشايد.

آن گاه با توبه اي خالصانه و واقعي وداع بگو و با حرم خدا خداحافظي كن.

با توبه اي نصوح.

خداوند خطاب به مومنان مى فرمايد: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا} [التحريم: 8].

«اي كساني كه ايمان آورده ايد! به سوي خدا توبه كنيد، توبه اي خالص».

و مى فرمايد: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)} [النور: 31].

«و همگى بسوى خدا بازگرديد اى مؤمنان، تا رستگار شويد».

و خداوند محبت خود را براي توبه كنندگان اعلان فرموده و نيز بخشش گناهان كساني كه استغفار نموده.

و همچنين خشنودي خود را از پاك شوندگان.

چنانكه مى فرمايد: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)} [البقرة: 222].

«خداوند توبه كنندگان و پاكان را دوست مى دارد».

توبه، عشق و محبت و مودتي است براي خالق - جل جلاله -، و ذلت و خواري است در برابر عظمت

خداوند تبارك و تعالى.

و افتادن بر دروازه هاي خداوند كريم است، توبه شستن دل با اشك چشمان است. و از بين بردن گناهان

با سوزش پشيماني است.

اين محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - است كه خداوند گناهان گذشته و آينده او را بخشوده.

كه مى فرمايد: «يا أيها الناس! توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مائة مرة».

«اى مردم بسوي خدا توبه و استغفار كنيد، من در هر روز صد بار توبه مى كنم».

حكمت خداوندي است كه سال قمري را با ماه حج.

اين عبادت بزرگ به پايان برساند.

تا مومنان از گناهان پاك شوند، از هواهاي نفساني دوري كنند.

و عذر و اشتباهات خود را با عبادات و اعمال حج از خداوند بخواهند.

رسول اكرم - صلى الله عليه وآله وسلم - مى فرمايد: «من حج فلم يرفث ولم يَفْسِق رجع كيوم ولدته

أمه».

«هر كس حج كند و در آن حج با زن خود نزديكي نكند و مرتكب هيچ معصيتي نشود، از گناهانش پاك مى

شود، مانند روزي كه از مادرش متولد شده است».

و مى فرمايد: «الحج المبرور ليس له جزاء إلاَّ الجنة».

«حج مبرور و مقبول نزد خدا هيچ پاداشي جز بهشت ندارد».

پس از خدا مى خواهيم كه حج تو را قبول فرمايد، و گناهانت را ببخشايد.

و تلاش و كوشش تو را براي به جا آوردن حج.

با پاداشي مورد قبول و پسنديده گرداند، و تو را در پناه خود حفظ نمايد و سالم و سلامت به سوي خانواده

ات باز گرداند.

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذار

اضافه کردن نظر

در متن نظرات خود از هرگونه توهین به دیگران خودداری کرده و صرفا نظر خود را مرقوم بفرمایید.


کد امنیتی
تازه کردن

آخرین نظرات

آخرین پیامک ها

شبی با قرآن(1393/08/22) 1393-08-22 - سلام خدا بر شما * و در زمین کوههای...
شبی با قرآن(1393/08/15) 1393-08-15 - سلام اسلام دین صلح است *اي كساني ...
شبی با قرآن(1393/08/08) 1393-08-08 - سلام *اميد است پروردگارتان ( بعد ...

ورود نویسندگان

شبی با قرآن

  • در بخش شبی با قرآن تذکره پیامک های ارسالی هر هفته به همراه تفسیر آیات هفته ، همزمان با ارسال پیامک ها قرار داده خواهد شد تا بدین سان امکان دسترسی به پیامک ها از طیق اینترنت نیز فراهم شود.
  • پیامک های هفتگی

بخش اخبار

  • در بخش اخبار تذکره تلاش خواهد شد تا جدیدترین اخبار و رویدادهای جهان اسلام به سمع و نظر خوانندگان گرامی برسد.
  • ورود به بخش اخبار

بخش دانلود

  • در بخش دانلود تذکره تلاش خواهد شد تا امکان دانلود و مشاهده ی آنلاین انواع فایل های صوتی و تصویری و کتاب و نرم افزار اسلامی فراهم شود تا بدین گونه قدمی در راستای نشر فرهنگ اسلامیمان برداشته باشیم
  • ورود به بخش دانلود

مقالات تذکره

  • در بخش مقالات تذکره تلاش خواهد شد افزون بر تولید مقاله یکی از قوی ترین آرشیوهای مقاله برای سایت های اسلامی ایجاد شود تا امکان دسترسی به حجم وسیعی از مقالات در کمترین زمان ممکن فراهم شود.
  • ورود به بخش مقالات
شما اینجا هستید: خانه مقالات ارکان اسلام يادي از وداع حجاج از سرزمين مقدس مكه